Language: 简体中文 English

Contact Us

 Contats:Zhou Yangfan,Li Tiantian

       Tel :+86-10-85692865/85692792

                 +86-10-65883591

                 +86 13811023790(zhou)

       Fax:+86-10-65883592

  E-Mail:rickey523@163.com

                 smisc@cccmc.org.cn

      Add:17th Floor,Fanli Building,No.22 Chao wai Street,Beijing

Website:www.cccmc.org.cn

Unfold

00

DAYS

COUNTDOWN

Fold

000

COUNTDOWN